POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L.: domicili social XXXXX, telèfon XXXX, correu electrònic XXXXX. La relació entre COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. i els seus clients derivada de la contractació dels productes i serveis continguts en el present web està sotmesa a la legislació i jurisdicció espanyoles. Aquest web ha estat creat per COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L., amb caràcter informatiu i per a ús personal. El fet d'accedir a aquest web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions. Tots els continguts del web de COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L., que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc., són bé propietat de COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L., bé de societats del grup al qual pertany COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L., bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entengui's com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del web COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. és propietat exclusiva de COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat en el web COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. és de COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. o dels seus proveïdors de software, i es troba protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol tipus d'utilització del contingut d'aquest web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. o dels seus proveïdors. COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. són marques protegides per COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L.. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies anomenades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris. La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el web COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. (inclosos el propi disseny, configuració i forma d'exposició del web) que es facin sense autorització de COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web i pot fer ús d'aquesta facultat sense previ avís. Tant l'accés al web COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. no garanteix que la informació, textos, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets i, exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que poguessin enllaçar electrònicament (enllaç), directament o indirectament, a través del web de COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L..

Per facilitar l'accés, pot ser que COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquestes. A més, el vincle a un lloc aliè a COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. no implica que COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. ho aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència. El fet que el web de COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradores, etc. propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L.. COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet, i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. o de webs de tercers. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquest web és exclusiva dels qui les realitzen.

Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin fer a aquest o mitjançant aquest web o altres accessos controlats per COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L., que infringeixin els drets de propietat de tercers, i el contingut dels quals sigui amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal. L'empresa no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, les miniaplicacions de Java i els programes Activi X), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic. Així mateix, s'exonera COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. La informació d'aquest web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L.. El contingut del web de COMERCIAL FARNERS D'AUTOMOCIÓ S.L. únicament és aplicable en territori espanyol.

GARATGE NOU S.A. - TORRES JONAMA, 92 - 17200 PALAFRUGELL
T. 972 30 63 30 / Fax 972 30 60 93
Avís legal
Política de privacitat de dades